הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 49 www
2 Green Michal agmgreen@technion.ac.il 40 www
3 Armon Robert cvrrobi@technion.ac.il 39 www
4 Dosoretz Carlos carlosd@technion.ac.il 37 www
5 Galil Noah (Deceased)
37 www
6 Shiftan Yoram yxs@technion.ac.il 36 www
7 Bekhor Shlomo sbekhor@technion.ac.il 36 www
8 Shaviv Abraham agshaviv@technion.ac.il 35 www
9 Mahalel David mahalel@technion.ac.il 34 www
10 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
11 Shmulevich Itzhak agshmilo@technion.ac.il 30
12 Friedler Eran eranf@technion.ac.il 30 www
13 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 29
14 Rosenfeld Yehiel roseny@technion.ac.il 28 www
15 Linker Raphael linkerr@technion.ac.il 27 www
16 Shavit Uri aguri@technion.ac.il 25 www
17 Even-Tzur Gilad eventzur@technion.ac.il 24 www
18 Lahav Ori agori@technion.ac.il 24 www
19 Filin Sagi filin@technion.ac.il 24 www
20 Agnon Yehuda agnon@technion.ac.il 23 www
21 Ostfeld Avi ostfeld@technion.ac.il 23 www
22 Shamir Uri shamir@technion.ac.il 22
23 Sacks Rafael cvsacks@technion.ac.il 22 www
24 Levy Robert cvrlevy@technion.ac.il 22
25 Frydman Sam cvrsfsf@technion.ac.il 20
26 Narkis Nava cvrnava@technion.ac.il 20
27 Shapira Aviad avishap@technion.ac.il 20 www
28 Mamane Yaacov mamane@technion.ac.il 20
29 Zimmels Yoram (Deceased)
20
30 Eisenberger Moshe cvrmosh@technion.ac.il 19 www
31 Yannai Shmuel syannai@technion.ac.il 19
32 Warszawski Abraham (Deceased)
18
33 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 18 www
34 Rutenberg Avigdor avrut@technion.ac.il 18
35 Dubowski Yael yaeld@technion.ac.il 18 www
36 Shoshany Maxim maximsh@technion.ac.il 17 www
37 Gutman Per-Olof peo@technion.ac.il 17 www
38 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17 www
39 Ceder Avishai ceder@technion.ac.il 17
40 Broday David dbroday@technion.ac.il 17 www
41 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
42 Prashker Joseph trryosy@technion.ac.il 17
43 Avnimelech Yoram agyoram@technion.ac.il 16
44 Carmel Yohay yohay@technion.ac.il 16 www
45 Sheinman Izhak cvrnrsh@technion.ac.il 16
46 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
47 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
48 Talesnick Mark Lloyd talesnik@technion.ac.il 14 www
49 Frostig Yeoshua cvrfros@technion.ac.il 14 www
50 Kott Yehuda (Deceased)
13
51 Yankelevsky David davidyri@technion.ac.il 13 www
52 Becker Rachel becker@technion.ac.il 13 www
53 Furman Alex afurman@technion.ac.il 12 www
54 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
55 Baker Rafael (Deceased)
12
56 Papo Haim haimp@technion.ac.il 12
57 Rabinovitch Oded cvoded@technion.ac.il 11 www
58 Laufer Alexander allaufer@technion.ac.il 11 www
59 Livneh Moshe (Deceased)
11
60 Kovler Konstantin cvrkost@technion.ac.il 11 www
61 Hassid Samuel cvrhasd@technion.ac.il 11 www
62 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11 www
63 Ethrog Uzi cvuzi@technion.ac.il 11
64 Katz Amnon akatz@technion.ac.il 10 www
65 Stiassnie Michael miky@technion.ac.il 10 www
66 Klar Assaf klar@technion.ac.il 10 www
67 Volokh Konstantin cvolokh@technion.ac.il 10 www
68 Shohet Igal igals@bgu.ac.il 10
69 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
70 Lin Israel (Deceased)
9
71 Sinai Gideon (Deceased)
9
72 Manor Gedalyahu agmanor@technion.ac.il 9
73 Bear Jacob cvrbear@technion.ac.il 9
74 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 9
75 Galili Naphtali agrtali@technion.ac.il 8
76 Gluck Jacob (Deceased)
8
77 Ravina Israela agravina@technion.ac.il 8
78 Diskin Mordechai (Deceased)
8
79 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
80 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 8
81 Poreh Michael poreh@technion.ac.il 7
82 Kirsch Uri kirsch@technion.ac.il 7
83 Rom Dan (Deceased)
7
84 Uzan Jacob cvrjaco@technion.ac.il 7
85 Dalyot Sagi dalyot@technion.ac.il 7 www
86 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
87 Goldfeld Yiska yiska@technion.ac.il 6 www
88 Krupnik Amnon
6
89 Pisanty Avraham (Deceased)
6
90 Degani Amir adegani@technion.ac.il 6 www
91 Lavan Oren lavan@technion.ac.il 6 www
92 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
93 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
94 Craus Joseph (Deceased)
5
95 Komornik Amos uri_k@technion.ac.il 5
96 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
97 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 5
98 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 5 www
99 Sabbah Isam
4
100 Golecki Joseph (Deceased)
4
101 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 4
102 Ramon Guy ramong@technion.ac.il 4 www
103 Peled Ammatzia peled@geo.haifa.ac.il 4
104 Liberzon Dan liberzon@technion.ac.il 4
105 Puzrin Alexander
3
106 Nurit Kress
3
107 Ram Porat
3
108 Braester Carol carol@technion.ac.il 3
109 Gabay Yair cvryair@technion.ac.il 3
110 Jabareen Mahmood cvjmah@technion.ac.il 3
111 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
112 Rimer Alon
3
113 Bljuger Ephraim
3
114 Michael Iggy Litaor
3
115 Avrahami Sharon
3
116 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 2
117 Gur Yehuda
2
118 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
119 Jaegermann Chanoch jac24@bezeqint.net 2
120 Adin Moshe (Deceased)
2
121 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
122 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
123 Sharni Dan sharni@technion.ac.il 2
124 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
125 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
126 Sidess Arieh sidess@technion.ac.il 2
127 Arkin Hillel
2
128 Ofer Zilberstain
2
129 Yael Laor
2
130 Malka Halpern
2
131 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 2
132 Ishaq Robert iroberti@tx.technion.ac.il 2
133 Ron Adler
2
134 Jeanna Starosvetsky
2
135 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
136 Asaf Zvi Anosh agasaf@tx.technion.ac.il 2
137 Shmuel Assulin
2
138 Gideon Gal
2
139 Gal-Tzur Ayelet
1
140 Yair Gad
1
141 Yoav Avni
1
142 Tsippy Lotan
1
143 Gil Rilov
1
144 Amir Ziv Av
1
145 Noam Veisbrod
1
146 Tzafrir Kolt
1
147 Avi Wiener awiener@technion.ac.il 1
148 Guy Levy
1
149 Soroka Itzhak (Deceased)
1
150 Hanan Isenberg
1
151 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
152 Aviram Haim haim@kinneret.ac.il 1
153 Indelman Peter (Deceased)
1
154 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
155 Ioslovich Ilya agrilya@technion.ac.il 1
156 Yuri Raizman
1
157 Gitelmn Viktoriy trivica@tx.technion.ac.il 1
158 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
159 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
160 Lili Heller Grossman
1
161 Forrai Yoseph geoinform10@gmail.com 1
162 Zall Dora doraz@netvision.net.il 1
163 Orit Taubman-Ben Ari
1
164 Shirly Bar David
1
165 Gidon Oron
1
166 Ilan Levy
1
167 Haris Koutsopoulos
1
168 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
169 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 1 www
170 Yafit Cohen
1
171 Haim Sheindorf
1
172 Gideon Tibor
1
173 Rosenzweig Ravid rravid@tx.technion.ac.il 1
174 Moshe Tom
1
175 Birnhack Liat birbirit@technion.ac.il 1
176 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 1
177 Haddad Jack jh@technion.ac.il 1
178 Tom Berman
1
179 Avraham Arbel
1
180 Naftali Goldshleger
1
181 Iggi Leetor
1
182 Kessler Avner
1
183 Shmuel Paikowsky
1
184 Mario Hoffman
1
185 Hassan Azaiza
1
186 Nir Shrabi
1
187 Tamar Zohary
1

Last updated on: Friday ,February 24, 2017