הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחהPh.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 44
2 Galil Noah galilno@technion.ac.il 36
3 Armon Robert cvrrobi@tx.technion.ac.il 36
4 Mahalel David mahalel@tx.technion.ac.il 34
5 Dosoretz Carlos carlosd@tx.technion.ac.il 34
6 Green Michal agmgreen@tx.technion.ac.il 34
7 Shaviv Abraham agshaviv@tx.technion.ac.il 32
8 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
9 Bekhor Shlomo sbekhor@tx.technion.ac.il 29
10 Shiftan Yoram yxs@tx.technion.ac.il 29
11 Rosenfeld Yehiel roseny@tx.technion.ac.il 27
12 Shmulevich Itzhak agshmilo@tx.technion.ac.il 27
13 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 27
14 Friedler Eran eranf@tx.technion.ac.il 26
15 Linker Raphael linkerr@tx.technion.ac.il 23
16 Shavit Uri aguri@tx.technion.ac.il 22
17 Levy Robert cvrlevy@tx.technion.ac.il 22
18 Shamir Uri shamir@tx.technion.ac.il 22
19 Even-Tzur Gilad eventzur@tx.technion.ac.il 21
20 Zimmels Yoram (Deceased)
20
21 Frydman Sam cvrsfsf@tx.technion.ac.il 20
22 Ostfeld Avi ostfeld@tx.technion.ac.il 20
23 Agnon Yehuda agnon@tx.technion.ac.il 20
24 Mamane Yaacov mamane@tx.technion.ac.il 20
25 Narkis Nava cvrnava@tx.technion.ac.il 20
26 Yannai Shmuel syannai@tx.technion.ac.il 19
27 Lahav Ori agori@tx.technion.ac.il 19
28 Warszawski Abraham (Deceased)
18
29 Eisenberger Moshe cvrmosh@tx.technion.ac.il 18
30 Filin Sagi filin@tx.technion.ac.il 18
31 Rutenberg Avigdor avrut@tx.technion.ac.il 18
32 Prashker Joseph trryosy@tx.technion.ac.il 17
33 Shapira Aviad avishap@tx.technion.ac.il 17
34 Sacks Rafael cvsacks@tx.technion.ac.il 17
35 Ceder Avishai ceder@tx.technion.ac.il 17
36 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17
37 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
38 Avnimelech Yoram agyoram@tx.technion.ac.il 16
39 Sheinman Izhak cvrnrsh@tx.technion.ac.il 16
40 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
41 Gutman Per-Olof peo@tx.technion.ac.il 15
42 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
43 Frostig Yeoshua cvrfros@tx.technion.ac.il 14
44 Carmel Yohay yohay@tx.technion.ac.il 14
45 Dubowski Yael yaeld@tx.technion.ac.il 14
46 Shoshany Maxim maximsh@tx.technion.ac.il 14
47 Yankelevsky David davidyri@tx.technion.ac.il 13
48 Kott Yehuda (Deceased)
13
49 Becker Rachel becker@tx.technion.ac.il 13
50 Broday David dbroday@tx.technion.ac.il 12
51 Papo Haim haimp@tx.technion.ac.il 12
52 Singher Liviu liviu@tx.technion.ac.il 12
53 Baker Rafael (Deceased)
12
54 Talesnick Mark Lloyd talesnik@tx.technion.ac.il 12
55 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
56 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 11
57 Hassid Samuel cvrhasd@tx.technion.ac.il 11
58 Livneh Moshe moshliv@tx.technion.ac.il 11
59 Kovler Konstantin cvrkost@tx.technion.ac.il 11
60 Ethrog Uzi cvuzi@tx.technion.ac.il 11
61 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11
62 Stiassnie Michael miky@tx.technion.ac.il 10
63 Volokh Konstantin cvolokh@tx.technion.ac.il 10
64 Shohet Igal ishohet@tx.technion.ac.il 10
65 Laufer Alexander allaufer@tx.technion.ac.il 10
66 Furman Alex afurman@tx.technion.ac.il 9
67 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
68 Bear Jacob cvrbear@tx.technion.ac.il 9
69 Manor Gedalyahu agmanor@tx.technion.ac.il 9
70 Lin Israel (Deceased)
9
71 Sinai Gideon agrengn@tx.technion.ac.il 9
72 Ravina Israela agravina@tx.technion.ac.il 8
73 Galili Naphtali agrtali@tx.technion.ac.il 8
74 Gluck Jacob (Deceased)
8
75 Rabinovitch Oded cvoded@tx.technion.ac.il 8
76 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 8
77 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
78 Katz Amnon akatz@tx.technion.ac.il 8
79 Diskin Mordechai (Deceased)
8
80 Rom Dan (Deceased)
7
81 Kirsch Uri kirsch@tx.technion.ac.il 7
82 Poreh Michael poreh@tx.technion.ac.il 7
83 Uzan Jacob cvrjaco@tx.technion.ac.il 7
84 Krupnik Amnon
6
85 Klar Assaf klar@technion.ac.il 6
86 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
87 Pisanty Avraham (Deceased)
6
88 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
89 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
90 Komornik Amos amosk@tx.technion.ac.il 5
91 Craus Joseph (Deceased)
5
92 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
93 Peled Ammatzia
4
94 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 4
95 Golecki Joseph
4
96 Sabbah Isam
4
97 Lavan Oren lavan@tx.technion.ac.il 4
98 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 4
99 Jabareen Mahmood cvjmah@tx.technion.ac.il 3
100 Ram Porat
3
101 Avrahami Sharon
3
102 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
103 Nurit Kress
3
104 Gabay Yair cvryair@tx.technion.ac.il 3
105 Bljuger Ephraim
3
106 Victor Alchanatis
3
107 Puzrin Alexander
3
108 Goldfeld Yiska yiska@tx.technion.ac.il 3
109 Braester Carol carol@tx.technion.ac.il 3
110 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
111 Adin Moshe (Deceased)
2
112 Gur Yehuda
2
113 Sharni Dan sharni@tx.technion.ac.il 2
114 Sidess Arieh sides@technion.ac.il 2
115 Yael Laor
2
116 Ron Adler
2
117 Arkin Hillel
2
118 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
119 Jaegermann Chanoch
2
120 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
121 Jeanna Starosvetsky
2
122 Gideon Gal
2
123 Ofer Zilberstain
2
124 Malka Halpern
2
125 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
126 Shmuel Assulin
2
127 Rimer Alon
2
128 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
129 Tom Berman
1
130 Hanan Isenberg
1
131 Indelman Peter (Deceased)
1
132 Avi Wiener awiener@tx.technion.ac.il 1
133 Shirly Bar David
1
134 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
135 Ilan Levy
1
136 Tamar Zohary
1
137 Haris Koutsopoulos
1
138 Avraham Arbel
1
139 Ioslovich Ilya agrilya@tx.technion.ac.il 1
140 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
141 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 1
142 Yuri Raizman
1
143 Nir Shrabi
1
144 Haim Sheindorf
1
145 Ishaq Robert roberti@tx.technion.ac.il 1
146 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
147 Yafit Cohen
1
148 Soroka Itzhak (Deceased)
1
149 Noam Veisbrod
1
150 Tsippy Lotan
1
151 Gidon Oron
1
152 Gal-Tzur Ayelet
1
153 Tzafrir Kolt
1
154 Lili Heller Grossman
1
155 Gideon Tibor
1
156 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 1
157 Hassan Azaiza
1
158 Iggi Leetor
1
159 Gil Rilov
1
160 Naftali Goldshleger
1
161 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 1
162 Shmuel Paikowsky
1
163 Kessler Avner
1
164 Moshe Tom
1
165 Zall Dora Ana doraz@netvision.net.il 1
166 Yoav Avni
1
167 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
168 Yair Gad
1
169 Mario Hoffman
1

Last updated on: Friday ,December 19, 2014