הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 49 www
2 Green Michal agmgreen@technion.ac.il 41 www
3 Armon Robert cvrrobi@technion.ac.il 39 www
4 Galil Noah (Deceased)
38 www
5 Dosoretz Carlos carlosd@technion.ac.il 37 www
6 Shiftan Yoram yxs@technion.ac.il 36 www
7 Bekhor Shlomo sbekhor@technion.ac.il 36 www
8 Shaviv Abraham agshaviv@technion.ac.il 35 www
9 Mahalel David mahalel@technion.ac.il 34 www
10 Friedler Eran eranf@technion.ac.il 31 www
11 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
12 Shmulevich Itzhak agshmilo@technion.ac.il 30
13 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 29
14 Rosenfeld Yehiel roseny@technion.ac.il 28 www
15 Linker Raphael linkerr@technion.ac.il 27 www
16 Shavit Uri aguri@technion.ac.il 25 www
17 Lahav Ori agori@technion.ac.il 25 www
18 Even-Tzur Gilad eventzur@technion.ac.il 24 www
19 Filin Sagi filin@technion.ac.il 24 www
20 Ostfeld Avi ostfeld@technion.ac.il 23 www
21 Agnon Yehuda agnon@technion.ac.il 23 www
22 Shamir Uri shamir@technion.ac.il 22
23 Sacks Rafael cvsacks@technion.ac.il 22 www
24 Levy Robert cvrlevy@technion.ac.il 22
25 Shapira Aviad avishap@technion.ac.il 21 www
26 Mamane Yaacov mamane@technion.ac.il 20
27 Zimmels Yoram (Deceased)
20
28 Frydman Sam cvrsfsf@technion.ac.il 20
29 Narkis Nava cvrnava@technion.ac.il 20
30 Eisenberger Moshe cvrmosh@technion.ac.il 19 www
31 Yannai Shmuel syannai@technion.ac.il 19
32 Rutenberg Avigdor avrut@technion.ac.il 18
33 Warszawski Abraham (Deceased)
18
34 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 18 www
35 Dubowski Yael yaeld@technion.ac.il 18 www
36 Carmel Yohay yohay@technion.ac.il 18 www
37 Shoshany Maxim maximsh@technion.ac.il 17 www
38 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17 www
39 Ceder Avishai ceder@technion.ac.il 17
40 Gutman Per-Olof peo@technion.ac.il 17 www
41 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
42 Prashker Joseph trryosy@technion.ac.il 17
43 Broday David dbroday@technion.ac.il 17 www
44 Sheinman Izhak cvrnrsh@technion.ac.il 16
45 Avnimelech Yoram agyoram@technion.ac.il 16
46 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
47 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
48 Frostig Yeoshua cvrfros@technion.ac.il 14 www
49 Talesnick Mark Lloyd talesnik@technion.ac.il 14 www
50 Yankelevsky David davidyri@technion.ac.il 13 www
51 Becker Rachel becker@technion.ac.il 13 www
52 Kott Yehuda (Deceased)
13
53 Baker Rafael (Deceased)
12
54 Papo Haim haimp@technion.ac.il 12
55 Furman Alex afurman@technion.ac.il 12 www
56 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
57 Hassid Samuel cvrhasd@technion.ac.il 11 www
58 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11 www
59 Laufer Alexander allaufer@technion.ac.il 11 www
60 Kovler Konstantin cvrkost@technion.ac.il 11 www
61 Rabinovitch Oded cvoded@technion.ac.il 11 www
62 Livneh Moshe (Deceased)
11
63 Ethrog Uzi cvuzi@technion.ac.il 11
64 Volokh Konstantin cvolokh@technion.ac.il 10 www
65 Klar Assaf klar@technion.ac.il 10 www
66 Shohet Igal igals@bgu.ac.il 10
67 Stiassnie Michael miky@technion.ac.il 10 www
68 Katz Amnon akatz@technion.ac.il 10 www
69 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 9
70 Sinai Gideon (Deceased)
9
71 Lin Israel (Deceased)
9
72 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
73 Manor Gedalyahu agmanor@technion.ac.il 9
74 Bear Jacob cvrbear@technion.ac.il 9
75 Gluck Jacob (Deceased)
8
76 Galili Naphtali agrtali@technion.ac.il 8
77 Ravina Israela agravina@technion.ac.il 8
78 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
79 Diskin Mordechai (Deceased)
8
80 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 8
81 Poreh Michael poreh@technion.ac.il 7
82 Rom Dan (Deceased)
7
83 Dalyot Sagi dalyot@technion.ac.il 7 www
84 Kirsch Uri kirsch@technion.ac.il 7
85 Uzan Jacob cvrjaco@technion.ac.il 7
86 Degani Amir adegani@technion.ac.il 7 www
87 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
88 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 6 www
89 Krupnik Amnon
6
90 Lavan Oren lavan@technion.ac.il 6 www
91 Pisanty Avraham (Deceased)
6
92 Goldfeld Yiska yiska@technion.ac.il 6 www
93 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
94 Craus Joseph (Deceased)
5
95 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
96 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 5
97 Komornik Amos uri_k@technion.ac.il 5
98 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
99 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 4
100 Ramon Guy ramong@technion.ac.il 4 www
101 Peled Ammatzia peled@geo.haifa.ac.il 4
102 Sabbah Isam
4
103 Liberzon Dan liberzon@technion.ac.il 4
104 Golecki Joseph (Deceased)
4
105 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
106 Avrahami Sharon
3
107 Jabareen Mahmood cvjmah@technion.ac.il 3
108 Braester Carol carol@technion.ac.il 3
109 Michael Iggy Litaor
3
110 Nurit Kress
3
111 Ram Porat
3
112 Bljuger Ephraim
3
113 Puzrin Alexander
3
114 Gabay Yair cvryair@technion.ac.il 3
115 Rimer Alon
3
116 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
117 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
118 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
119 Gur Yehuda
2
120 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 2
121 Sharni Dan sharni@technion.ac.il 2
122 Adin Moshe (Deceased)
2
123 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
124 Jaegermann Chanoch jac24@bezeqint.net 2
125 Jeanna Starosvetsky
2
126 Ofer Zilberstain
2
127 Haim Sheindorf
2
128 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 2 www
129 Sidess Arieh sidess@technion.ac.il 2
130 Birnhack Liat birbirit@technion.ac.il 2
131 Ron Adler
2
132 Malka Halpern
2
133 Yael Laor
2
134 Ishaq Robert iroberti@tx.technion.ac.il 2
135 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 2
136 Asaf Zvi Anosh agasaf@tx.technion.ac.il 2
137 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
138 Haddad Jack jh@technion.ac.il 2
139 Arkin Hillel
2
140 Shmuel Assulin
2
141 Gideon Gal
2
142 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
143 Avi Wiener awiener@technion.ac.il 1
144 Noam Veisbrod
1
145 Gil Rilov
1
146 Tzafrir Kolt
1
147 Galtzur Ayelet galtzur@technion.ac.il 1
148 Yair Gad
1
149 Amir Ziv Av
1
150 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
151 Yoav Avni
1
152 Hanan Isenberg
1
153 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
154 Aviram Haim haim@kinneret.ac.il 1
155 Indelman Peter (Deceased)
1
156 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
157 Ioslovich Ilya agrilya@technion.ac.il 1
158 Yuri Raizman
1
159 Gitelmn Viktoriy trivica@tx.technion.ac.il 1
160 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
161 Soroka Itzhak (Deceased)
1
162 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 1
163 Forrai Yoseph geoinform10@gmail.com 1
164 Zall Dora doraz@netvision.net.il 1
165 Orit Taubman-Ben Ari
1
166 Shirly Bar David
1
167 Gidon Oron
1
168 Ilan Levy
1
169 Haris Koutsopoulos
1
170 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
171 Yafit Cohen
1
172 Tamar Zohary
1
173 Gideon Tibor
1
174 Lili Heller Grossman
1
175 Tsippy Lotan
1
176 Tom Berman
1
177 Avraham Arbel
1
178 Naftali Goldshleger
1
179 Iggi Leetor
1
180 Kessler Avner
1
181 Shmuel Paikowsky
1
182 Mario Hoffman
1
183 Hassan Azaiza
1
184 Nir Shrabi
1
185 Moshe Tom
1
186 Guy Levy
1
187 Rosenzweig Ravid rravid@tx.technion.ac.il 1

Last updated on: Wednesday ,March 22, 2017