הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 49 www
2 Green Michal agmgreen@technion.ac.il 41 www
3 Armon Robert cvrrobi@technion.ac.il 39 www
4 Dosoretz Carlos carlosd@technion.ac.il 38 www
5 Galil Noah (Deceased)
38 www
6 Bekhor Shlomo sbekhor@technion.ac.il 37 www
7 Shiftan Yoram yxs@technion.ac.il 36 www
8 Shaviv Abraham agshaviv@technion.ac.il 35 www
9 Mahalel David mahalel@technion.ac.il 34 www
10 Friedler Eran eranf@technion.ac.il 31 www
11 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
12 Shmulevich Itzhak agshmilo@technion.ac.il 30
13 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 29
14 Rosenfeld Yehiel roseny@technion.ac.il 28 www
15 Linker Raphael linkerr@technion.ac.il 27 www
16 Lahav Ori agori@technion.ac.il 25 www
17 Shavit Uri aguri@technion.ac.il 25 www
18 Filin Sagi filin@technion.ac.il 24 www
19 Even-Tzur Gilad eventzur@technion.ac.il 24 www
20 Agnon Yehuda agnon@technion.ac.il 23 www
21 Ostfeld Avi ostfeld@technion.ac.il 23 www
22 Levy Robert cvrlevy@technion.ac.il 22
23 Shamir Uri shamir@technion.ac.il 22
24 Sacks Rafael cvsacks@technion.ac.il 22 www
25 Shapira Aviad avishap@technion.ac.il 21 www
26 Narkis Nava cvrnava@technion.ac.il 20
27 Zimmels Yoram (Deceased)
20
28 Mamane Yaacov mamane@technion.ac.il 20
29 Frydman Sam cvrsfsf@technion.ac.il 20
30 Yannai Shmuel syannai@technion.ac.il 19
31 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 19 www
32 Dubowski Yael yaeld@technion.ac.il 19 www
33 Eisenberger Moshe cvrmosh@technion.ac.il 19 www
34 Rutenberg Avigdor avrut@technion.ac.il 18
35 Warszawski Abraham (Deceased)
18
36 Carmel Yohay yohay@technion.ac.il 18 www
37 Gutman Per-Olof peo@technion.ac.il 17 www
38 Ceder Avishai ceder@technion.ac.il 17
39 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
40 Shoshany Maxim maximsh@technion.ac.il 17 www
41 Prashker Joseph trryosy@technion.ac.il 17
42 Broday David dbroday@technion.ac.il 17 www
43 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17 www
44 Sheinman Izhak cvrnrsh@technion.ac.il 16
45 Avnimelech Yoram agyoram@technion.ac.il 16
46 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
47 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
48 Frostig Yeoshua cvrfros@technion.ac.il 14 www
49 Talesnick Mark Lloyd talesnik@technion.ac.il 14 www
50 Becker Rachel becker@technion.ac.il 13 www
51 Kott Yehuda (Deceased)
13
52 Yankelevsky David davidyri@technion.ac.il 13 www
53 Papo Haim haimp@technion.ac.il 12
54 Baker Rafael (Deceased)
12
55 Furman Alex afurman@technion.ac.il 12 www
56 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
57 Livneh Moshe (Deceased)
11
58 Rabinovitch Oded cvoded@technion.ac.il 11 www
59 Kovler Konstantin cvrkost@technion.ac.il 11 www
60 Laufer Alexander allaufer@technion.ac.il 11 www
61 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11 www
62 Hassid Samuel cvrhasd@technion.ac.il 11 www
63 Ethrog Uzi cvuzi@technion.ac.il 11
64 Katz Amnon akatz@technion.ac.il 10 www
65 Volokh Konstantin cvolokh@technion.ac.il 10 www
66 Stiassnie Michael miky@technion.ac.il 10 www
67 Shohet Igal igals@bgu.ac.il 10
68 Klar Assaf klar@technion.ac.il 10 www
69 Sinai Gideon (Deceased)
9
70 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 9
71 Manor Gedalyahu agmanor@technion.ac.il 9
72 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
73 Lin Israel (Deceased)
9
74 Bear Jacob cvrbear@technion.ac.il 9
75 Ravina Israela agravina@technion.ac.il 8
76 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 8
77 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
78 Diskin Mordechai (Deceased)
8
79 Galili Naphtali agrtali@technion.ac.il 8
80 Gluck Jacob (Deceased)
8
81 Degani Amir adegani@technion.ac.il 7 www
82 Dalyot Sagi dalyot@technion.ac.il 7 www
83 Poreh Michael poreh@technion.ac.il 7
84 Kirsch Uri kirsch@technion.ac.il 7
85 Lavan Oren lavan@technion.ac.il 7 www
86 Uzan Jacob cvrjaco@technion.ac.il 7
87 Rom Dan (Deceased)
7
88 Pisanty Avraham (Deceased)
6
89 Krupnik Amnon
6
90 Goldfeld Yiska yiska@technion.ac.il 6 www
91 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
92 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 6 www
93 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
94 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 5
95 Ramon Guy ramong@technion.ac.il 5 www
96 Komornik Amos uri_k@technion.ac.il 5
97 Craus Joseph (Deceased)
5
98 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
99 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
100 Liberzon Dan liberzon@technion.ac.il 4
101 Golecki Joseph (Deceased)
4
102 Sabbah Isam
4
103 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 4
104 Peled Ammatzia peled@geo.haifa.ac.il 4
105 Gabay Yair cvryair@technion.ac.il 3
106 Bljuger Ephraim
3
107 Ram Porat
3
108 Nurit Kress
3
109 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 3
110 Jabareen Mahmood cvjmah@technion.ac.il 3
111 Puzrin Alexander
3
112 Michael Iggy Litaor
3
113 Avrahami Sharon
3
114 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
115 Rimer Alon
3
116 Braester Carol carol@technion.ac.il 3
117 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
118 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
119 Gur Yehuda
2
120 Sharni Dan sharni@technion.ac.il 2
121 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
122 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 2
123 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
124 Adin Moshe (Deceased)
2
125 Jaegermann Chanoch jac24@bezeqint.net 2
126 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
127 Haddad Jack jh@technion.ac.il 2
128 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 2
129 Birnhack Liat birbirit@technion.ac.il 2
130 Sidess Arieh sidess@technion.ac.il 2
131 Haim Sheindorf
2
132 Malka Halpern
2
133 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 2 www
134 Arkin Hillel
2
135 Ishaq Robert iroberti@tx.technion.ac.il 2
136 Ron Adler
2
137 Yael Laor
2
138 Jeanna Starosvetsky
2
139 Ofer Zilberstain
2
140 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
141 Asaf Zvi Anosh agasaf@tx.technion.ac.il 2
142 Shmuel Assulin
2
143 Gideon Gal
2
144 Tzafrir Kolt
1
145 Gil Rilov
1
146 Galtzur Ayelet galtzur@technion.ac.il 1
147 Avi Wiener awiener@technion.ac.il 1
148 Noam Veisbrod
1
149 Yair Gad
1
150 Amir Ziv Av
1
151 Yoav Avni
1
152 Soroka Itzhak (Deceased)
1
153 Shmuel Paikowsky
1
154 Hanan Isenberg
1
155 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
156 Aviram Haim haim@kinneret.ac.il 1
157 Indelman Peter (Deceased)
1
158 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
159 Ioslovich Ilya agrilya@technion.ac.il 1
160 Yuri Raizman
1
161 Gitelmn Viktoriy trivica@tx.technion.ac.il 1
162 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
163 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
164 Rosenzweig Ravid rravid@tx.technion.ac.il 1
165 Forrai Yoseph geoinform10@gmail.com 1
166 Zall Dora doraz@netvision.net.il 1
167 Lovinger Zev lovinger@tx.technion.ac.il 1
168 Orit Taubman-Ben Ari
1
169 Gidon Oron
1
170 Shirly Bar David
1
171 Ilan Levy
1
172 Haris Koutsopoulos
1
173 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
174 Yafit Cohen
1
175 Gideon Tibor
1
176 Lili Heller Grossman
1
177 Tsippy Lotan
1
178 Tom Berman
1
179 Avraham Arbel
1
180 Naftali Goldshleger
1
181 Iggi Leetor
1
182 Kessler Avner
1
183 Mario Hoffman
1
184 Hassan Azaiza
1
185 Nir Shrabi
1
186 Moshe Tom
1
187 Guy Levy
1
188 Tamar Zohary
1

Last updated on: Tuesday ,May 30, 2017