הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 44
2 Green Michal agmgreen@technion.ac.il 38
3 Armon Robert cvrrobi@technion.ac.il 37
4 Galil Noah galilno@technion.ac.il 37
5 Dosoretz Carlos carlosd@technion.ac.il 35
6 Mahalel David mahalel@technion.ac.il 34
7 Shiftan Yoram yxs@technion.ac.il 33
8 Bekhor Shlomo sbekhor@technion.ac.il 32
9 Shaviv Abraham agshaviv@technion.ac.il 32
10 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
11 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 28
12 Shmulevich Itzhak agshmilo@technion.ac.il 28
13 Friedler Eran eranf@technion.ac.il 28
14 Rosenfeld Yehiel roseny@technion.ac.il 27
15 Linker Raphael linkerr@technion.ac.il 25
16 Shavit Uri aguri@technion.ac.il 23
17 Agnon Yehuda agnon@technion.ac.il 23
18 Even-Tzur Gilad eventzur@technion.ac.il 23
19 Lahav Ori agori@technion.ac.il 22
20 Levy Robert cvrlevy@tx.technion.ac.il 22
21 Shamir Uri shamir@technion.ac.il 22
22 Ostfeld Avi ostfeld@technion.ac.il 21
23 Filin Sagi filin@technion.ac.il 21
24 Mamane Yaacov mamane@technion.ac.il 20
25 Narkis Nava cvrnava@technion.ac.il 20
26 Frydman Sam cvrsfsf@technion.ac.il 20
27 Zimmels Yoram (Deceased)
20
28 Sacks Rafael cvsacks@technion.ac.il 19
29 Yannai Shmuel syannai@technion.ac.il 19
30 Eisenberger Moshe cvrmosh@technion.ac.il 19
31 Rutenberg Avigdor avrut@technion.ac.il 18
32 Warszawski Abraham (Deceased)
18
33 Shapira Aviad avishap@technion.ac.il 17
34 Prashker Joseph trryosy@tx.technion.ac.il 17
35 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17
36 Ceder Avishai ceder@technion.ac.il 17
37 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
38 Dubowski Yael yaeld@technion.ac.il 16
39 Shoshany Maxim maximsh@technion.ac.il 16
40 Avnimelech Yoram agyoram@technion.ac.il 16
41 Sheinman Izhak cvrnrsh@technion.ac.il 16
42 Carmel Yohay yohay@technion.ac.il 16
43 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
44 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 15
45 Gutman Per-Olof peo@technion.ac.il 15
46 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
47 Broday David dbroday@technion.ac.il 14
48 Frostig Yeoshua cvrfros@technion.ac.il 14
49 Becker Rachel becker@tx.technion.ac.il 13
50 Yankelevsky David davidyri@technion.ac.il 13
51 Kott Yehuda (Deceased)
13
52 Singher Liviu liviu@tx.technion.ac.il 12
53 Baker Rafael (Deceased)
12
54 Talesnick Mark Lloyd talesnik@technion.ac.il 12
55 Papo Haim haimp@tx.technion.ac.il 12
56 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
57 Hassid Samuel cvrhasd@technion.ac.il 11
58 Laufer Alexander allaufer@technion.ac.il 11
59 Ethrog Uzi cvuzi@tx.technion.ac.il 11
60 Kovler Konstantin cvrkost@technion.ac.il 11
61 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11
62 Livneh Moshe moshliv@technion.ac.il 11
63 Volokh Konstantin cvolokh@technion.ac.il 10
64 Stiassnie Michael miky@technion.ac.il 10
65 Furman Alex afurman@technion.ac.il 10
66 Shohet Igal ishohet@tx.technion.ac.il 10
67 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 9
68 Klar Assaf klar@technion.ac.il 9
69 Manor Gedalyahu agmanor@tx.technion.ac.il 9
70 Lin Israel (Deceased)
9
71 Rabinovitch Oded cvoded@technion.ac.il 9
72 Sinai Gideon agrengn@tx.technion.ac.il 9
73 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
74 Bear Jacob cvrbear@technion.ac.il 9
75 Galili Naphtali agrtali@technion.ac.il 8
76 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
77 Diskin Mordechai (Deceased)
8
78 Ravina Israela agravina@technion.ac.il 8
79 Gluck Jacob (Deceased)
8
80 Katz Amnon akatz@technion.ac.il 8
81 Rom Dan (Deceased)
7
82 Uzan Jacob cvrjaco@tx.technion.ac.il 7
83 Poreh Michael poreh@technion.ac.il 7
84 Kirsch Uri kirsch@technion.ac.il 7
85 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
86 Krupnik Amnon
6
87 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 6
88 Pisanty Avraham (Deceased)
6
89 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 5
90 Komornik Amos amos@technion.ac.il 5
91 Lavan Oren lavan@technion.ac.il 5
92 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
93 Craus Joseph (Deceased)
5
94 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
95 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
96 Sabbah Isam
4
97 Golecki Joseph
4
98 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 4
99 Goldfeld Yiska yiska@technion.ac.il 4
100 Peled Ammatzia
4
101 Bljuger Ephraim
3
102 Nurit Kress
3
103 Jabareen Mahmood cvjmah@technion.ac.il 3
104 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
105 Puzrin Alexander
3
106 Avrahami Sharon
3
107 Liberzon Dan liberzon@technion.ac.il 3
108 Degani Amir adegani@technion.ac.il 3
109 Ram Porat
3
110 Gabay Yair cvryair@technion.ac.il 3
111 Braester Carol carol@technion.ac.il 3
112 Adin Moshe (Deceased)
2
113 Gur Yehuda
2
114 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
115 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
116 Jaegermann Chanoch
2
117 Sharni Dan sharni@tx.technion.ac.il 2
118 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
119 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
120 Arkin Hillel
2
121 Ofer Zilberstain
2
122 Malka Halpern
2
123 Yael Laor
2
124 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 2
125 Sidess Arieh sides@technion.ac.il 2
126 Rimer Alon
2
127 Ron Adler
2
128 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
129 Gideon Gal
2
130 Jeanna Starosvetsky
2
131 Shmuel Assulin
2
132 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
133 Noam Veisbrod
1
134 Guy Levy
1
135 Tsippy Lotan
1
136 Yoav Avni
1
137 Yair Gad
1
138 Gal-Tzur Ayelet
1
139 Tzafrir Kolt
1
140 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
141 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
142 Avi Wiener awiener@technion.ac.il 1
143 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
144 Moshe Tom
1
145 Yuri Raizman
1
146 Ioslovich Ilya agrilya@tx.technion.ac.il 1
147 Soroka Itzhak (Deceased)
1
148 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
149 Hanan Isenberg
1
150 Indelman Peter (Deceased)
1
151 Gil Rilov
1
152 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 1
153 Zall Dora doraz@netvision.net.il 1
154 Orit Taubman-Ben Ari
1
155 Gidon Oron
1
156 Shirly Bar David
1
157 Ilan Levy
1
158 Haris Koutsopoulos
1
159 Ishaq Robert roberti@tx.technion.ac.il 1
160 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
161 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 1
162 Yafit Cohen
1
163 Haim Sheindorf
1
164 Hassan Azaiza
1
165 Lili Heller Grossman
1
166 Gideon Tibor
1
167 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 1
168 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 1
169 Haddad Jack jh@technion.ac.il 1
170 Tom Berman
1
171 Avraham Arbel
1
172 Naftali Goldshleger
1
173 Iggi Leetor
1
174 Kessler Avner
1
175 Mario Hoffman
1
176 Shmuel Paikowsky
1
177 Nir Shrabi
1
178 Tamar Zohary
1

Last updated on: Thursday ,November 26, 2015