הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחהPh.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 44
2 Galil Noah galilno@technion.ac.il 37
3 Armon Robert cvrrobi@tx.technion.ac.il 36
4 Dosoretz Carlos carlosd@tx.technion.ac.il 35
5 Green Michal agmgreen@tx.technion.ac.il 35
6 Mahalel David mahalel@tx.technion.ac.il 34
7 Shaviv Abraham agshaviv@tx.technion.ac.il 32
8 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
9 Bekhor Shlomo sbekhor@tx.technion.ac.il 31
10 Shiftan Yoram yxs@tx.technion.ac.il 29
11 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 28
12 Rosenfeld Yehiel roseny@tx.technion.ac.il 27
13 Shmulevich Itzhak agshmilo@tx.technion.ac.il 27
14 Friedler Eran eranf@tx.technion.ac.il 26
15 Linker Raphael linkerr@tx.technion.ac.il 23
16 Shavit Uri aguri@tx.technion.ac.il 22
17 Levy Robert cvrlevy@tx.technion.ac.il 22
18 Agnon Yehuda agnon@tx.technion.ac.il 22
19 Shamir Uri shamir@tx.technion.ac.il 22
20 Even-Tzur Gilad eventzur@tx.technion.ac.il 21
21 Zimmels Yoram (Deceased)
20
22 Frydman Sam cvrsfsf@tx.technion.ac.il 20
23 Ostfeld Avi ostfeld@tx.technion.ac.il 20
24 Mamane Yaacov mamane@tx.technion.ac.il 20
25 Narkis Nava cvrnava@tx.technion.ac.il 20
26 Yannai Shmuel syannai@tx.technion.ac.il 19
27 Eisenberger Moshe cvrmosh@tx.technion.ac.il 19
28 Lahav Ori agori@tx.technion.ac.il 19
29 Warszawski Abraham (Deceased)
18
30 Filin Sagi filin@tx.technion.ac.il 18
31 Rutenberg Avigdor avrut@tx.technion.ac.il 18
32 Prashker Joseph trryosy@tx.technion.ac.il 17
33 Shapira Aviad avishap@tx.technion.ac.il 17
34 Sacks Rafael cvsacks@tx.technion.ac.il 17
35 Ceder Avishai ceder@tx.technion.ac.il 17
36 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
37 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17
38 Avnimelech Yoram agyoram@tx.technion.ac.il 16
39 Sheinman Izhak cvrnrsh@tx.technion.ac.il 16
40 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
41 Gutman Per-Olof peo@tx.technion.ac.il 15
42 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
43 Shoshany Maxim maximsh@tx.technion.ac.il 14
44 Dubowski Yael yaeld@tx.technion.ac.il 14
45 Carmel Yohay yohay@tx.technion.ac.il 14
46 Frostig Yeoshua cvrfros@tx.technion.ac.il 14
47 Yankelevsky David davidyri@tx.technion.ac.il 13
48 Becker Rachel becker@tx.technion.ac.il 13
49 Kott Yehuda (Deceased)
13
50 Talesnick Mark Lloyd talesnik@tx.technion.ac.il 12
51 Baker Rafael (Deceased)
12
52 Broday David dbroday@tx.technion.ac.il 12
53 Singher Liviu liviu@tx.technion.ac.il 12
54 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
55 Papo Haim haimp@tx.technion.ac.il 12
56 Kovler Konstantin cvrkost@tx.technion.ac.il 11
57 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11
58 Ethrog Uzi cvuzi@tx.technion.ac.il 11
59 Hassid Samuel cvrhasd@tx.technion.ac.il 11
60 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 11
61 Livneh Moshe moshliv@tx.technion.ac.il 11
62 Shohet Igal ishohet@tx.technion.ac.il 10
63 Laufer Alexander allaufer@tx.technion.ac.il 10
64 Volokh Konstantin cvolokh@tx.technion.ac.il 10
65 Stiassnie Michael miky@tx.technion.ac.il 10
66 Lin Israel (Deceased)
9
67 Rabinovitch Oded cvoded@tx.technion.ac.il 9
68 Sinai Gideon agrengn@tx.technion.ac.il 9
69 Furman Alex afurman@tx.technion.ac.il 9
70 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
71 Manor Gedalyahu agmanor@tx.technion.ac.il 9
72 Bear Jacob cvrbear@tx.technion.ac.il 9
73 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 8
74 Gluck Jacob (Deceased)
8
75 Galili Naphtali agrtali@tx.technion.ac.il 8
76 Ravina Israela agravina@tx.technion.ac.il 8
77 Katz Amnon akatz@tx.technion.ac.il 8
78 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
79 Diskin Mordechai (Deceased)
8
80 Kirsch Uri kirsch@tx.technion.ac.il 7
81 Rom Dan (Deceased)
7
82 Poreh Michael poreh@tx.technion.ac.il 7
83 Uzan Jacob cvrjaco@tx.technion.ac.il 7
84 Krupnik Amnon
6
85 Klar Assaf klar@technion.ac.il 6
86 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
87 Pisanty Avraham (Deceased)
6
88 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
89 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
90 Craus Joseph (Deceased)
5
91 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
92 Komornik Amos amosk@tx.technion.ac.il 5
93 Golecki Joseph
4
94 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 4
95 Peled Ammatzia
4
96 Sabbah Isam
4
97 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 4
98 Lavan Oren lavan@tx.technion.ac.il 4
99 Ram Porat
3
100 Gabay Yair cvryair@tx.technion.ac.il 3
101 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
102 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 3
103 Puzrin Alexander
3
104 Nurit Kress
3
105 Braester Carol carol@tx.technion.ac.il 3
106 Jabareen Mahmood cvjmah@tx.technion.ac.il 3
107 Avrahami Sharon
3
108 Goldfeld Yiska yiska@tx.technion.ac.il 3
109 Bljuger Ephraim
3
110 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
111 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
112 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
113 Gur Yehuda
2
114 Yael Laor
2
115 Jaegermann Chanoch
2
116 Ron Adler
2
117 Adin Moshe (Deceased)
2
118 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
119 Sidess Arieh sides@technion.ac.il 2
120 Arkin Hillel
2
121 Sharni Dan sharni@tx.technion.ac.il 2
122 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
123 Rimer Alon
2
124 Gideon Gal
2
125 Shmuel Assulin
2
126 Malka Halpern
2
127 Ofer Zilberstain
2
128 Jeanna Starosvetsky
2
129 Haris Koutsopoulos
1
130 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
131 Yafit Cohen
1
132 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 1
133 Hanan Isenberg
1
134 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 1
135 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
136 Ioslovich Ilya agrilya@tx.technion.ac.il 1
137 Nir Shrabi
1
138 Avi Wiener awiener@tx.technion.ac.il 1
139 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
140 Liberzon Dan liberzon@tx.technion.ac.il 1
141 Tamar Zohary
1
142 Yuri Raizman
1
143 Ilan Levy
1
144 Ishaq Robert roberti@tx.technion.ac.il 1
145 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
146 Soroka Itzhak (Deceased)
1
147 Indelman Peter (Deceased)
1
148 Gal-Tzur Ayelet
1
149 Mario Hoffman
1
150 Hassan Azaiza
1
151 Kessler Avner
1
152 Zall Dora Ana doraz@netvision.net.il 1
153 Gideon Tibor
1
154 Iggi Leetor
1
155 Gidon Oron
1
156 Tsippy Lotan
1
157 Yoav Avni
1
158 Yair Gad
1
159 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 1
160 Naftali Goldshleger
1
161 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
162 Tzafrir Kolt
1
163 Avraham Arbel
1
164 Lili Heller Grossman
1
165 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 1
166 Gil Rilov
1
167 Shirly Bar David
1
168 Shmuel Paikowsky
1
169 Noam Veisbrod
1
170 Tom Berman
1
171 Moshe Tom
1
172 Haim Sheindorf
1

Last updated on: Friday ,March 27, 2015