הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 47
2 Green Michal agmgreen@technion.ac.il 38
3 Dosoretz Carlos carlosd@technion.ac.il 37
4 Galil Noah galilno@technion.ac.il 37
5 Armon Robert cvrrobi@technion.ac.il 37
6 Shiftan Yoram yxs@technion.ac.il 34
7 Bekhor Shlomo sbekhor@technion.ac.il 34
8 Mahalel David mahalel@technion.ac.il 34
9 Shaviv Abraham agshaviv@technion.ac.il 32
10 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
11 Shmulevich Itzhak agshmilo@technion.ac.il 30
12 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 29
13 Friedler Eran eranf@technion.ac.il 29
14 Rosenfeld Yehiel roseny@technion.ac.il 28
15 Linker Raphael linkerr@technion.ac.il 26
16 Shavit Uri aguri@technion.ac.il 25
17 Filin Sagi filin@technion.ac.il 24
18 Even-Tzur Gilad eventzur@technion.ac.il 24
19 Ostfeld Avi ostfeld@technion.ac.il 23
20 Agnon Yehuda agnon@technion.ac.il 23
21 Levy Robert cvrlevy@technion.ac.il 22
22 Shamir Uri shamir@technion.ac.il 22
23 Lahav Ori agori@technion.ac.il 22
24 Frydman Sam cvrsfsf@technion.ac.il 20
25 Sacks Rafael cvsacks@technion.ac.il 20
26 Zimmels Yoram (Deceased)
20
27 Narkis Nava cvrnava@technion.ac.il 20
28 Mamane Yaacov mamane@technion.ac.il 20
29 Yannai Shmuel syannai@technion.ac.il 19
30 Eisenberger Moshe cvrmosh@technion.ac.il 19
31 Shapira Aviad avishap@technion.ac.il 19
32 Rutenberg Avigdor avrut@technion.ac.il 18
33 Warszawski Abraham (Deceased)
18
34 Dubowski Yael yaeld@technion.ac.il 18
35 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 18
36 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
37 Ceder Avishai ceder@technion.ac.il 17
38 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17
39 Prashker Joseph trryosy@technion.ac.il 17
40 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
41 Shoshany Maxim maximsh@technion.ac.il 16
42 Avnimelech Yoram agyoram@technion.ac.il 16
43 Gutman Per-Olof peo@technion.ac.il 16
44 Carmel Yohay yohay@technion.ac.il 16
45 Sheinman Izhak cvrnrsh@technion.ac.il 16
46 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
47 Broday David dbroday@technion.ac.il 15
48 Talesnick Mark Lloyd talesnik@technion.ac.il 14
49 Frostig Yeoshua cvrfros@technion.ac.il 14
50 Kott Yehuda (Deceased)
13
51 Becker Rachel becker@technion.ac.il 13
52 Yankelevsky David davidyri@technion.ac.il 13
53 Singher Liviu liviu@tx.technion.ac.il 12
54 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
55 Baker Rafael (Deceased)
12
56 Papo Haim haimp@technion.ac.il 12
57 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11
58 Kovler Konstantin cvrkost@technion.ac.il 11
59 Rabinovitch Oded cvoded@technion.ac.il 11
60 Hassid Samuel cvrhasd@technion.ac.il 11
61 Furman Alex afurman@technion.ac.il 11
62 Livneh Moshe (Deceased)
11
63 Laufer Alexander allaufer@technion.ac.il 11
64 Ethrog Uzi cvuzi@technion.ac.il 11
65 Stiassnie Michael miky@technion.ac.il 10
66 Katz Amnon akatz@technion.ac.il 10
67 Volokh Konstantin cvolokh@technion.ac.il 10
68 Shohet Igal igals@bgu.ac.il 10
69 Klar Assaf klar@technion.ac.il 9
70 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
71 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 9
72 Sinai Gideon phodo@netvision.net.il 9
73 Bear Jacob cvrbear@technion.ac.il 9
74 Lin Israel (Deceased)
9
75 Manor Gedalyahu agmanor@technion.ac.il 9
76 Galili Naphtali agrtali@technion.ac.il 8
77 Diskin Mordechai (Deceased)
8
78 Gluck Jacob (Deceased)
8
79 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
80 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 8
81 Ravina Israela agravina@technion.ac.il 8
82 Uzan Jacob cvrjaco@technion.ac.il 7
83 Poreh Michael poreh@technion.ac.il 7
84 Kirsch Uri kirsch@technion.ac.il 7
85 Rom Dan (Deceased)
7
86 Lavan Oren lavan@technion.ac.il 6
87 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
88 Krupnik Amnon
6
89 Pisanty Avraham (Deceased)
6
90 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
91 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
92 Craus Joseph (Deceased)
5
93 Komornik Amos uri_k@technion.ac.il 5
94 Dalyot Sagi dalyot@technion.ac.il 5
95 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 5
96 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
97 Goldfeld Yiska yiska@technion.ac.il 5
98 Golecki Joseph
4
99 Degani Amir adegani@technion.ac.il 4
100 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 4
101 Peled Ammatzia peled@geo.haifa.ac.il 4
102 Sabbah Isam
4
103 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 4
104 Ram Porat
3
105 Gabay Yair cvryair@technion.ac.il 3
106 Nurit Kress
3
107 Ramon Guy ramong@technion.ac.il 3
108 Braester Carol carol@technion.ac.il 3
109 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
110 Bljuger Ephraim
3
111 Liberzon Dan liberzon@technion.ac.il 3
112 Avrahami Sharon
3
113 Jabareen Mahmood cvjmah@technion.ac.il 3
114 Puzrin Alexander
3
115 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
116 Sharni Dan sharni@technion.ac.il 2
117 Adin Moshe (Deceased)
2
118 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 2
119 Gur Yehuda
2
120 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
121 Jaegermann Chanoch jac24@bezeqint.net 2
122 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
123 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
124 Rimer Alon
2
125 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 2
126 Sidess Arieh sidess@technion.ac.il 2
127 Arkin Hillel
2
128 Asaf Zvi Anosh agasaf@tx.technion.ac.il 2
129 Ofer Zilberstain
2
130 Malka Halpern
2
131 Yael Laor
2
132 Ishaq Robert iroberti@tx.technion.ac.il 2
133 Ron Adler
2
134 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
135 Jeanna Starosvetsky
2
136 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
137 Shmuel Assulin
2
138 Gideon Gal
2
139 Gal-Tzur Ayelet
1
140 Avi Wiener awiener@technion.ac.il 1
141 Yair Gad
1
142 Yoav Avni
1
143 Gil Rilov
1
144 Tsippy Lotan
1
145 Tzafrir Kolt
1
146 Noam Veisbrod
1
147 Soroka Itzhak (Deceased)
1
148 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
149 Aviram Haim haim@kinneret.ac.il 1
150 Hanan Isenberg
1
151 Indelman Peter (Deceased)
1
152 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
153 Ioslovich Ilya agrilya@technion.ac.il 1
154 Yuri Raizman
1
155 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
156 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
157 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 1
158 Zall Dora doraz@netvision.net.il 1
159 Gidon Oron
1
160 Orit Taubman-Ben Ari
1
161 Shirly Bar David
1
162 Ilan Levy
1
163 Haris Koutsopoulos
1
164 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
165 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 1
166 Yafit Cohen
1
167 Haim Sheindorf
1
168 Gideon Tibor
1
169 Tamar Zohary
1
170 Guy Levy
1
171 Haddad Jack jh@technion.ac.il 1
172 Tom Berman
1
173 Avraham Arbel
1
174 Naftali Goldshleger
1
175 Iggi Leetor
1
176 Kessler Avner
1
177 Shmuel Paikowsky
1
178 Mario Hoffman
1
179 Hassan Azaiza
1
180 Nir Shrabi
1
181 Moshe Tom
1
182 Lili Heller Grossman
1

Last updated on: Friday ,July 29, 2016