הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 44
2 Green Michal agmgreen@tx.technion.ac.il 37
3 Galil Noah galilno@technion.ac.il 37
4 Armon Robert cvrrobi@tx.technion.ac.il 37
5 Dosoretz Carlos carlosd@tx.technion.ac.il 35
6 Mahalel David mahalel@tx.technion.ac.il 34
7 Shiftan Yoram yxs@tx.technion.ac.il 32
8 Shaviv Abraham agshaviv@tx.technion.ac.il 32
9 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
10 Bekhor Shlomo sbekhor@tx.technion.ac.il 31
11 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 28
12 Friedler Eran eranf@tx.technion.ac.il 27
13 Rosenfeld Yehiel roseny@tx.technion.ac.il 27
14 Shmulevich Itzhak agshmilo@tx.technion.ac.il 27
15 Linker Raphael linkerr@tx.technion.ac.il 24
16 Agnon Yehuda agnon@tx.technion.ac.il 23
17 Shavit Uri aguri@tx.technion.ac.il 22
18 Shamir Uri shamir@tx.technion.ac.il 22
19 Lahav Ori agori@tx.technion.ac.il 22
20 Even-Tzur Gilad eventzur@tx.technion.ac.il 22
21 Levy Robert cvrlevy@tx.technion.ac.il 22
22 Ostfeld Avi ostfeld@tx.technion.ac.il 21
23 Zimmels Yoram (Deceased)
20
24 Filin Sagi filin@tx.technion.ac.il 20
25 Frydman Sam cvrsfsf@tx.technion.ac.il 20
26 Mamane Yaacov mamane@tx.technion.ac.il 20
27 Narkis Nava cvrnava@tx.technion.ac.il 20
28 Yannai Shmuel syannai@tx.technion.ac.il 19
29 Eisenberger Moshe cvrmosh@tx.technion.ac.il 19
30 Warszawski Abraham (Deceased)
18
31 Rutenberg Avigdor avrut@tx.technion.ac.il 18
32 Sacks Rafael cvsacks@tx.technion.ac.il 17
33 Prashker Joseph trryosy@tx.technion.ac.il 17
34 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17
35 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
36 Shapira Aviad avishap@tx.technion.ac.il 17
37 Ceder Avishai ceder@tx.technion.ac.il 17
38 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
39 Avnimelech Yoram agyoram@tx.technion.ac.il 16
40 Dubowski Yael yaeld@tx.technion.ac.il 16
41 Sheinman Izhak cvrnrsh@tx.technion.ac.il 16
42 Gutman Per-Olof peo@tx.technion.ac.il 15
43 Carmel Yohay yohay@tx.technion.ac.il 15
44 Shoshany Maxim maximsh@tx.technion.ac.il 15
45 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
46 Frostig Yeoshua cvrfros@tx.technion.ac.il 14
47 Broday David dbroday@tx.technion.ac.il 14
48 Becker Rachel becker@tx.technion.ac.il 13
49 Yankelevsky David davidyri@tx.technion.ac.il 13
50 Kott Yehuda (Deceased)
13
51 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 12
52 Baker Rafael (Deceased)
12
53 Talesnick Mark Lloyd talesnik@tx.technion.ac.il 12
54 Papo Haim haimp@tx.technion.ac.il 12
55 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
56 Singher Liviu liviu@tx.technion.ac.il 12
57 Ethrog Uzi cvuzi@tx.technion.ac.il 11
58 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11
59 Hassid Samuel cvrhasd@tx.technion.ac.il 11
60 Kovler Konstantin cvrkost@tx.technion.ac.il 11
61 Livneh Moshe moshliv@tx.technion.ac.il 11
62 Volokh Konstantin cvolokh@tx.technion.ac.il 10
63 Shohet Igal ishohet@tx.technion.ac.il 10
64 Laufer Alexander allaufer@tx.technion.ac.il 10
65 Stiassnie Michael miky@tx.technion.ac.il 10
66 Sinai Gideon agrengn@tx.technion.ac.il 9
67 Rabinovitch Oded cvoded@tx.technion.ac.il 9
68 Furman Alex afurman@tx.technion.ac.il 9
69 Lin Israel (Deceased)
9
70 Manor Gedalyahu agmanor@tx.technion.ac.il 9
71 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
72 Bear Jacob cvrbear@tx.technion.ac.il 9
73 Ravina Israela agravina@tx.technion.ac.il 8
74 Gluck Jacob (Deceased)
8
75 Galili Naphtali agrtali@tx.technion.ac.il 8
76 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
77 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 8
78 Katz Amnon akatz@tx.technion.ac.il 8
79 Diskin Mordechai (Deceased)
8
80 Rom Dan (Deceased)
7
81 Uzan Jacob cvrjaco@tx.technion.ac.il 7
82 Klar Assaf klar@technion.ac.il 7
83 Kirsch Uri kirsch@tx.technion.ac.il 7
84 Poreh Michael poreh@tx.technion.ac.il 7
85 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
86 Pisanty Avraham (Deceased)
6
87 Krupnik Amnon
6
88 Craus Joseph (Deceased)
5
89 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
90 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
91 Komornik Amos amosk@tx.technion.ac.il 5
92 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 5
93 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
94 Golecki Joseph
4
95 Peled Ammatzia
4
96 Lavan Oren lavan@tx.technion.ac.il 4
97 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 4
98 Sabbah Isam
4
99 Braester Carol carol@tx.technion.ac.il 3
100 Degani Amir adegani@tx.technion.ac.il 3
101 Avrahami Sharon
3
102 Gabay Yair cvryair@tx.technion.ac.il 3
103 Nurit Kress
3
104 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
105 Bljuger Ephraim
3
106 Goldfeld Yiska yiska@tx.technion.ac.il 3
107 Ram Porat
3
108 Puzrin Alexander
3
109 Jabareen Mahmood cvjmah@tx.technion.ac.il 3
110 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 3
111 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
112 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
113 Adin Moshe (Deceased)
2
114 Sharni Dan sharni@tx.technion.ac.il 2
115 Gur Yehuda
2
116 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
117 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
118 Jaegermann Chanoch
2
119 Liberzon Dan liberzon@tx.technion.ac.il 2
120 Gideon Gal
2
121 Shmuel Assulin
2
122 Sidess Arieh sides@technion.ac.il 2
123 Arkin Hillel
2
124 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
125 Ofer Zilberstain
2
126 Jeanna Starosvetsky
2
127 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
128 Ron Adler
2
129 Rimer Alon
2
130 Malka Halpern
2
131 Yael Laor
2
132 Gil Rilov
1
133 Noam Veisbrod
1
134 Gal-Tzur Ayelet
1
135 Yair Gad
1
136 Yoav Avni
1
137 Tsippy Lotan
1
138 Tzafrir Kolt
1
139 Avi Wiener awiener@tx.technion.ac.il 1
140 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 1
141 Soroka Itzhak (Deceased)
1
142 Hanan Isenberg
1
143 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
144 Indelman Peter (Deceased)
1
145 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
146 Ioslovich Ilya agrilya@tx.technion.ac.il 1
147 Yuri Raizman
1
148 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
149 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
150 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 1
151 Zall Dora Ana doraz@netvision.net.il 1
152 Gidon Oron
1
153 Shirly Bar David
1
154 Ilan Levy
1
155 Haris Koutsopoulos
1
156 Ishaq Robert roberti@tx.technion.ac.il 1
157 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
158 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 1
159 Yafit Cohen
1
160 Haim Sheindorf
1
161 Gideon Tibor
1
162 Tamar Zohary
1
163 Moshe Tom
1
164 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 1
165 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 1
166 Tom Berman
1
167 Avraham Arbel
1
168 Naftali Goldshleger
1
169 Iggi Leetor
1
170 Kessler Avner
1
171 Shmuel Paikowsky
1
172 Mario Hoffman
1
173 Hassan Azaiza
1
174 Nir Shrabi
1
175 Lili Heller Grossman
1

Last updated on: Friday ,July 3, 2015