הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

לסטודנטים שמתחילים לימודיהם במסלול לתכנון ערים ואזורים יתקיים יום הכוון בתאריך 11.10.15. ניתן לקבל פרטים נוספים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.

ברכות ל-765 מקבלי תואר מגיסטר תשע"ה 2015

ברכות ל-193 מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה תשע"ה 2015

     
 חדש - עדכוני ציונים בדואר ובאפליקציה

* תגבור קו אוטובוס מתחנת חוף הכרמל לטכניון בימי ראשון

 Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 44
2 Green Michal agmgreen@tx.technion.ac.il 38
3 Armon Robert cvrrobi@tx.technion.ac.il 37
4 Galil Noah galilno@technion.ac.il 37
5 Dosoretz Carlos carlosd@tx.technion.ac.il 35
6 Mahalel David mahalel@tx.technion.ac.il 34
7 Shiftan Yoram yxs@tx.technion.ac.il 33
8 Bekhor Shlomo sbekhor@tx.technion.ac.il 32
9 Shaviv Abraham agshaviv@tx.technion.ac.il 32
10 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
11 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 28
12 Shmulevich Itzhak agshmilo@tx.technion.ac.il 28
13 Friedler Eran eranf@tx.technion.ac.il 28
14 Rosenfeld Yehiel roseny@tx.technion.ac.il 27
15 Linker Raphael linkerr@tx.technion.ac.il 25
16 Agnon Yehuda agnon@tx.technion.ac.il 23
17 Lahav Ori agori@tx.technion.ac.il 22
18 Even-Tzur Gilad eventzur@tx.technion.ac.il 22
19 Levy Robert cvrlevy@tx.technion.ac.il 22
20 Shamir Uri shamir@tx.technion.ac.il 22
21 Shavit Uri aguri@tx.technion.ac.il 22
22 Ostfeld Avi ostfeld@tx.technion.ac.il 21
23 Filin Sagi filin@tx.technion.ac.il 21
24 Mamane Yaacov mamane@tx.technion.ac.il 20
25 Narkis Nava cvrnava@tx.technion.ac.il 20
26 Frydman Sam cvrsfsf@tx.technion.ac.il 20
27 Zimmels Yoram (Deceased)
20
28 Yannai Shmuel syannai@tx.technion.ac.il 19
29 Eisenberger Moshe cvrmosh@tx.technion.ac.il 19
30 Rutenberg Avigdor avrut@tx.technion.ac.il 18
31 Sacks Rafael cvsacks@tx.technion.ac.il 18
32 Warszawski Abraham (Deceased)
18
33 Shapira Aviad avishap@tx.technion.ac.il 17
34 Prashker Joseph trryosy@tx.technion.ac.il 17
35 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17
36 Ceder Avishai ceder@tx.technion.ac.il 17
37 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
38 Dubowski Yael yaeld@tx.technion.ac.il 16
39 Avnimelech Yoram agyoram@tx.technion.ac.il 16
40 Sheinman Izhak cvrnrsh@tx.technion.ac.il 16
41 Carmel Yohay yohay@tx.technion.ac.il 16
42 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
43 Shoshany Maxim maximsh@tx.technion.ac.il 15
44 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 15
45 Gutman Per-Olof peo@tx.technion.ac.il 15
46 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
47 Broday David dbroday@tx.technion.ac.il 14
48 Frostig Yeoshua cvrfros@tx.technion.ac.il 14
49 Becker Rachel becker@tx.technion.ac.il 13
50 Yankelevsky David davidyri@tx.technion.ac.il 13
51 Kott Yehuda (Deceased)
13
52 Singher Liviu liviu@tx.technion.ac.il 12
53 Baker Rafael (Deceased)
12
54 Talesnick Mark Lloyd talesnik@tx.technion.ac.il 12
55 Papo Haim haimp@tx.technion.ac.il 12
56 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
57 Hassid Samuel cvrhasd@tx.technion.ac.il 11
58 Laufer Alexander allaufer@tx.technion.ac.il 11
59 Ethrog Uzi cvuzi@tx.technion.ac.il 11
60 Kovler Konstantin cvrkost@tx.technion.ac.il 11
61 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11
62 Livneh Moshe moshliv@tx.technion.ac.il 11
63 Volokh Konstantin cvolokh@tx.technion.ac.il 10
64 Stiassnie Michael miky@tx.technion.ac.il 10
65 Shohet Igal ishohet@tx.technion.ac.il 10
66 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 9
67 Furman Alex afurman@tx.technion.ac.il 9
68 Klar Assaf klar@technion.ac.il 9
69 Manor Gedalyahu agmanor@tx.technion.ac.il 9
70 Lin Israel (Deceased)
9
71 Rabinovitch Oded cvoded@tx.technion.ac.il 9
72 Sinai Gideon agrengn@tx.technion.ac.il 9
73 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
74 Bear Jacob cvrbear@tx.technion.ac.il 9
75 Ravina Israela agravina@tx.technion.ac.il 8
76 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
77 Diskin Mordechai (Deceased)
8
78 Gluck Jacob (Deceased)
8
79 Galili Naphtali agrtali@tx.technion.ac.il 8
80 Katz Amnon akatz@tx.technion.ac.il 8
81 Kirsch Uri kirsch@tx.technion.ac.il 7
82 Rom Dan (Deceased)
7
83 Uzan Jacob cvrjaco@tx.technion.ac.il 7
84 Poreh Michael poreh@tx.technion.ac.il 7
85 Krupnik Amnon
6
86 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 6
87 Pisanty Avraham (Deceased)
6
88 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
89 Craus Joseph (Deceased)
5
90 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
91 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
92 Komornik Amos amosk@tx.technion.ac.il 5
93 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
94 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 5
95 Sabbah Isam
4
96 Lavan Oren lavan@tx.technion.ac.il 4
97 Golecki Joseph
4
98 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 4
99 Peled Ammatzia
4
100 Bljuger Ephraim
3
101 Nurit Kress
3
102 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
103 Puzrin Alexander
3
104 Avrahami Sharon
3
105 Liberzon Dan liberzon@tx.technion.ac.il 3
106 Jabareen Mahmood cvjmah@tx.technion.ac.il 3
107 Degani Amir adegani@tx.technion.ac.il 3
108 Ram Porat
3
109 Gabay Yair cvryair@tx.technion.ac.il 3
110 Braester Carol carol@tx.technion.ac.il 3
111 Goldfeld Yiska yiska@tx.technion.ac.il 3
112 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
113 Adin Moshe (Deceased)
2
114 Gur Yehuda
2
115 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
116 Jaegermann Chanoch
2
117 Sharni Dan sharni@tx.technion.ac.il 2
118 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
119 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
120 Arkin Hillel
2
121 Ofer Zilberstain
2
122 Malka Halpern
2
123 Yael Laor
2
124 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 2
125 Sidess Arieh sides@technion.ac.il 2
126 Rimer Alon
2
127 Ron Adler
2
128 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
129 Gideon Gal
2
130 Jeanna Starosvetsky
2
131 Shmuel Assulin
2
132 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
133 Noam Veisbrod
1
134 Guy Levy
1
135 Tsippy Lotan
1
136 Yoav Avni
1
137 Yair Gad
1
138 Gal-Tzur Ayelet
1
139 Tzafrir Kolt
1
140 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
141 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
142 Avi Wiener awiener@tx.technion.ac.il 1
143 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
144 Moshe Tom
1
145 Yuri Raizman
1
146 Ioslovich Ilya agrilya@tx.technion.ac.il 1
147 Soroka Itzhak (Deceased)
1
148 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
149 Hanan Isenberg
1
150 Indelman Peter (Deceased)
1
151 Gil Rilov
1
152 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 1
153 Zall Dora doraz@netvision.net.il 1
154 Orit Taubman-Ben Ari
1
155 Gidon Oron
1
156 Shirly Bar David
1
157 Ilan Levy
1
158 Haris Koutsopoulos
1
159 Ishaq Robert roberti@tx.technion.ac.il 1
160 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
161 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 1
162 Yafit Cohen
1
163 Haim Sheindorf
1
164 Hassan Azaiza
1
165 Lili Heller Grossman
1
166 Gideon Tibor
1
167 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 1
168 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 1
169 Haddad Jack jh@technion.ac.il 1
170 Tom Berman
1
171 Avraham Arbel
1
172 Naftali Goldshleger
1
173 Iggi Leetor
1
174 Kessler Avner
1
175 Mario Hoffman
1
176 Shmuel Paikowsky
1
177 Nir Shrabi
1
178 Tamar Zohary
1

Last updated on: Tuesday ,September 22, 2015