הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 48
2 Green Michal agmgreen@technion.ac.il 40
3 Armon Robert cvrrobi@technion.ac.il 39
4 Dosoretz Carlos carlosd@technion.ac.il 37
5 Galil Noah (Deceased)
37
6 Bekhor Shlomo sbekhor@technion.ac.il 36
7 Shiftan Yoram yxs@technion.ac.il 35
8 Mahalel David mahalel@technion.ac.il 34
9 Shaviv Abraham agshaviv@technion.ac.il 33
10 Rosenhouse Giora rosenh@tx.technion.ac.il 31
11 Shmulevich Itzhak agshmilo@technion.ac.il 30
12 Friedler Eran eranf@technion.ac.il 29
13 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 29
14 Rosenfeld Yehiel roseny@technion.ac.il 28
15 Linker Raphael linkerr@technion.ac.il 26
16 Shavit Uri aguri@technion.ac.il 25
17 Even-Tzur Gilad eventzur@technion.ac.il 24
18 Filin Sagi filin@technion.ac.il 24
19 Lahav Ori agori@technion.ac.il 24
20 Ostfeld Avi ostfeld@technion.ac.il 23
21 Agnon Yehuda agnon@technion.ac.il 23
22 Levy Robert cvrlevy@technion.ac.il 22
23 Shamir Uri shamir@technion.ac.il 22
24 Sacks Rafael cvsacks@technion.ac.il 21
25 Shapira Aviad avishap@technion.ac.il 20
26 Zimmels Yoram (Deceased)
20
27 Mamane Yaacov mamane@technion.ac.il 20
28 Frydman Sam cvrsfsf@technion.ac.il 20
29 Narkis Nava cvrnava@technion.ac.il 20
30 Yannai Shmuel syannai@technion.ac.il 19
31 Eisenberger Moshe cvrmosh@technion.ac.il 19
32 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 18
33 Rutenberg Avigdor avrut@technion.ac.il 18
34 Warszawski Abraham (Deceased)
18
35 Dubowski Yael yaeld@technion.ac.il 18
36 Prashker Joseph trryosy@technion.ac.il 17
37 Ceder Avishai ceder@technion.ac.il 17
38 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17
39 Hakkert Shalom hakkert@tx.technion.ac.il 17
40 Shoshany Maxim maximsh@technion.ac.il 17
41 Gutman Per-Olof peo@technion.ac.il 17
42 Broday David dbroday@technion.ac.il 16
43 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16
44 Avnimelech Yoram agyoram@technion.ac.il 16
45 Carmel Yohay yohay@technion.ac.il 16
46 Sheinman Izhak cvrnrsh@technion.ac.il 16
47 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15
48 Frostig Yeoshua cvrfros@technion.ac.il 14
49 Talesnick Mark Lloyd talesnik@technion.ac.il 14
50 Kott Yehuda (Deceased)
13
51 Yankelevsky David davidyri@technion.ac.il 13
52 Becker Rachel becker@technion.ac.il 13
53 Furman Alex afurman@technion.ac.il 12
54 Papo Haim haimp@technion.ac.il 12
55 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
56 Baker Rafael (Deceased)
12
57 Rabinovitch Oded cvoded@technion.ac.il 11
58 Laufer Alexander allaufer@technion.ac.il 11
59 Kovler Konstantin cvrkost@technion.ac.il 11
60 Livneh Moshe (Deceased)
11
61 Ethrog Uzi cvuzi@technion.ac.il 11
62 Hassid Samuel cvrhasd@technion.ac.il 11
63 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 11
64 Volokh Konstantin cvolokh@technion.ac.il 10
65 Klar Assaf klar@technion.ac.il 10
66 Shohet Igal igals@bgu.ac.il 10
67 Stiassnie Michael miky@technion.ac.il 10
68 Katz Amnon akatz@technion.ac.il 10
69 Sinai Gideon (Deceased)
9
70 Manor Gedalyahu agmanor@technion.ac.il 9
71 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9
72 Lin Israel (Deceased)
9
73 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 9
74 Bear Jacob cvrbear@technion.ac.il 9
75 Diskin Mordechai (Deceased)
8
76 Greenfeld Joshua S. greenfeld@njit.edu 8
77 Guetta Rami agrami@tx.technion.ac.il 8
78 Ravina Israela agravina@technion.ac.il 8
79 Galili Naphtali agrtali@technion.ac.il 8
80 Gluck Jacob (Deceased)
8
81 Uzan Jacob cvrjaco@technion.ac.il 7
82 Rom Dan (Deceased)
7
83 Kirsch Uri kirsch@technion.ac.il 7
84 Poreh Michael poreh@technion.ac.il 7
85 Dalyot Sagi dalyot@technion.ac.il 7
86 Lavan Oren lavan@technion.ac.il 6
87 Pisanty Avraham (Deceased)
6
88 Goldfeld Yiska yiska@technion.ac.il 6
89 Krupnik Amnon
6
90 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6
91 Degani Amir adegani@technion.ac.il 6
92 Komornik Amos uri_k@technion.ac.il 5
93 Fishbain Barak fishbain@technion.ac.il 5
94 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
95 Rubinshtain Dror agrdror@tx.technion.ac.il 5
96 Vilnay Oren vilnay@tx.technion.ac.il 5
97 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
98 Craus Joseph (Deceased)
5
99 Golecki Joseph (Deceased)
4
100 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 4
101 Ramon Guy ramong@technion.ac.il 4
102 Peled Ammatzia peled@geo.haifa.ac.il 4
103 Sabbah Isam
4
104 Liberzon Dan liberzon@technion.ac.il 4
105 Braester Carol carol@technion.ac.il 3
106 Nurit Kress
3
107 Ram Porat
3
108 Puterman Moshe ptadar@tx.technion.ac.il 3
109 Gabay Yair cvryair@technion.ac.il 3
110 Puzrin Alexander
3
111 Bljuger Ephraim
3
112 Rimer Alon
3
113 Jabareen Mahmood cvjmah@technion.ac.il 3
114 Avrahami Sharon
3
115 Jaegermann Chanoch jac24@bezeqint.net 2
116 Rohrlich Vera rohrlich@tx.technion.ac.il 2
117 Adin Moshe (Deceased)
2
118 Gur Yehuda
2
119 Balasha Doron dbalasha@tx.technion.ac.il 2
120 Sharni Dan sharni@technion.ac.il 2
121 Steinberg Gershon gershon.steinberg@gmail.com 2
122 Hanaor Ariel arielh@tx.technion.ac.il 2
123 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 2
124 Ron Adler
2
125 Asaf Zvi Anosh agasaf@tx.technion.ac.il 2
126 Malka Halpern
2
127 Yael Laor
2
128 Michael Iggy Litaor
2
129 Katoshevsky Rachel krachel@bgu.ac.il 2
130 Sidess Arieh sidess@technion.ac.il 2
131 Arkin Hillel
2
132 Ofer Zilberstain
2
133 Ishaq Robert iroberti@tx.technion.ac.il 2
134 Gideon Gal
2
135 Jeanna Starosvetsky
2
136 Shmuel Assulin
2
137 Zalmanson Garry-Haim gerry-z@zahav.net.il 2
138 Almog Ophir almogo@technion.ac.il 2
139 Avi Wiener awiener@technion.ac.il 1
140 Tsippy Lotan
1
141 Yoav Avni
1
142 Yair Gad
1
143 Gal-Tzur Ayelet
1
144 Tzafrir Kolt
1
145 Karinski Yuri karinski@tx.technion.ac.il 1
146 Gitelmn Viktoriy trivica@tx.technion.ac.il 1
147 Gil Rilov
1
148 Schwarz Stephan schwarz@tx.technion.ac.il 1
149 Noam Veisbrod
1
150 Yuri Raizman
1
151 Guy Levy
1
152 Ioslovich Ilya agrilya@technion.ac.il 1
153 Soroka Itzhak (Deceased)
1
154 Hanan Isenberg
1
155 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
156 Aviram Haim haim@kinneret.ac.il 1
157 Indelman Peter (Deceased)
1
158 Sela Polina lina@tx.technion.ac.il 1
159 Amir Ziv Av
1
160 Birnhack Liat birbirit@technion.ac.il 1
161 Forrai Yoseph geoinform10@gmail.com 1
162 Zall Dora doraz@netvision.net.il 1
163 Orit Taubman-Ben Ari
1
164 Shirly Bar David
1
165 Ilan Levy
1
166 Gidon Oron
1
167 Haris Koutsopoulos
1
168 Shemer Hilla shilla@tx.technion.ac.il 1
169 Levenberg Eyal elevenbe@technion.ac.il 1
170 Yafit Cohen
1
171 Haim Sheindorf
1
172 Gideon Tibor
1
173 Rosenzweig Ravid rravid@tx.technion.ac.il 1
174 Moshe Tom
1
175 Lili Heller Grossman
1
176 Klein Itzik iklein@technion.ac.il 1
177 Haddad Jack jh@technion.ac.il 1
178 Tom Berman
1
179 Avraham Arbel
1
180 Naftali Goldshleger
1
181 Iggi Leetor
1
182 Kessler Avner
1
183 Shmuel Paikowsky
1
184 Mario Hoffman
1
185 Hassan Azaiza
1
186 Nir Shrabi
1
187 Tamar Zohary
1

Last updated on: Friday ,January 20, 2017