הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחהPh.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Civil and Environmental Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/civil


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Doytsher Yerach doytsher@technion.ac.il 44 www
2 Galil Noah galilno@technion.ac.il 36 www
3 Armon Robert cvrrobi@tx.technion.ac.il 36 www
4 Mahalel David mahalel@tx.technion.ac.il 34 www
5 Green Michal agmgreen@tx.technion.ac.il 33 www
6 Dosoretz Carlos carlosd@tx.technion.ac.il 33 www
7 Shaviv Abraham agshaviv@tx.technion.ac.il 32 www
8 Rosenhouse Giora cvrrmpz@tx.technion.ac.il 31
9 Shiftan Yoram yxs@tx.technion.ac.il 27 www
10 Polus Abishai polus@tx.technion.ac.il 27 www
11 Shmulevich Itzhak agshmilo@tx.technion.ac.il 27 www
12 Rosenfeld Yehiel roseny@tx.technion.ac.il 26 www
13 Bekhor Shlomo sbekhor@tx.technion.ac.il 26 www
14 Friedler Eran eranf@tx.technion.ac.il 25 www
15 Levy Robert cvrlevy@tx.technion.ac.il 22 www
16 Shamir Uri shamir@tx.technion.ac.il 22
17 Shavit Uri aguri@tx.technion.ac.il 22 www
18 Mamane Yaacov mamane@tx.technion.ac.il 20 www
19 Agnon Yehuda agnon@tx.technion.ac.il 20 www
20 Narkis Nava cvrnava@tx.technion.ac.il 20
21 Zimmels Yoram (Deceased)
20
22 Frydman Sam cvrsfsf@tx.technion.ac.il 20 www
23 Ostfeld Avi ostfeld@tx.technion.ac.il 19 www
24 Lahav Ori agori@tx.technion.ac.il 19 www
25 Yannai Shmuel syannai@tx.technion.ac.il 19
26 Rutenberg Avigdor avrut@tx.technion.ac.il 18
27 Warszawski Abraham (Deceased)
18
28 Eisenberger Moshe cvrmosh@tx.technion.ac.il 18 www
29 Linker Raphael linkerr@tx.technion.ac.il 18 www
30 Hakkert Shalom hakkert@technion.ac.il 17 www
31 Filin Sagi filin@tx.technion.ac.il 17 www
32 Shapira Aviad avishap@tx.technion.ac.il 17 www
33 Ceder Avishai ceder@tx.technion.ac.il 17 www
34 Navon Ronie ronie@technion.ac.il 17 www
35 Prashker Joseph trryosy@tx.technion.ac.il 17 www
36 Even-Tzur Gilad eventzur@tx.technion.ac.il 17 www
37 Rubin Hillel hrubin@tx.technion.ac.il 16 www
38 Avnimelech Yoram agyoram@tx.technion.ac.il 16
39 Sacks Rafael cvsacks@tx.technion.ac.il 16 www
40 Sheinman Izhak cvrnrsh@tx.technion.ac.il 16 www
41 Neumann Peter agpetern@tx.technion.ac.il 15 www
42 Carmel Yohay yohay@tx.technion.ac.il 14 www
43 Dubowski Yael yaeld@tx.technion.ac.il 14 www
44 Frostig Yeoshua cvrfros@tx.technion.ac.il 14 www
45 Becker Rachel becker@tx.technion.ac.il 13 www
46 Gutman Per-Olof peo@tx.technion.ac.il 13 www
47 Yankelevsky David davidyri@tx.technion.ac.il 13 www
48 Shoshany Maxim maximsh@tx.technion.ac.il 13 www
49 Kott Yehuda (Deceased)
13
50 Singher Liviu liviu@tx.technion.ac.il 12
51 Papo Haim haimp@tx.technion.ac.il 12
52 Baker Rafael baker@tx.technion.ac.il 12 www
53 Argaman Yerachmiel (Deceased)
12
54 Broday David dbroday@tx.technion.ac.il 12 www
55 Hassid Samuel cvrhasd@tx.technion.ac.il 11 www
56 Toledo Tomer toledo@technion.ac.il 11 www
57 Livneh Moshe moshliv@tx.technion.ac.il 11
58 Talesnick Mark Lloyd talesnik@tx.technion.ac.il 11 www
59 Ethrog Uzi cvuzi@tx.technion.ac.il 11 www
60 Stiassnie Michael miky@tx.technion.ac.il 10 www
61 Kovler Konstantin cvrkost@tx.technion.ac.il 10 www
62 Dancygier Avraham avidan@technion.ac.il 10 www
63 Laufer Alexander allaufer@tx.technion.ac.il 10 www
64 Shohet Igal ishohet@tx.technion.ac.il 10
65 Lin Israel (Deceased)
9
66 Volokh Konstantin cvolokh@tx.technion.ac.il 9 www
67 Sinai Gideon burstyn@zahav.net.il 9 www
68 Manor Gedalyahu agmanor@tx.technion.ac.il 9
69 Bentur Arnon bentur@tx.technion.ac.il 9 www
70 Bear Jacob cvrbear@tx.technion.ac.il 9
71 Gluck Jacob (Deceased)
8
72 Galili Naphtali agrtali@tx.technion.ac.il 8
73 Diskin Mordechai (Deceased)
8
74 Ravina Israela agravina@tx.technion.ac.il 8
75 Ishai Ilan iishai@tx.technion.ac.il 8 www
76 Katz Amnon akatz@tx.technion.ac.il 8 www
77 Rami Guetta agrami@tx.technion.ac.il 8
78 Furman Alex afurman@tx.technion.ac.il 7 www
79 Poreh Michael poreh@tx.technion.ac.il 7 www
80 Rom Dan (Deceased)
7
81 Kirsch Uri kirsch@tx.technion.ac.il 7 www
82 Rabinovitch Oded cvoded@tx.technion.ac.il 7 www
83 Uzan Jacob cvrjaco@tx.technion.ac.il 7 www
84 Pisanty Avraham (Deceased)
6
85 Val Dimitry val@tx.technion.ac.il 6 www
86 Krupnik Amnon krupnik@tx.technion.ac.il 6
87 Craus Joseph (Deceased)
5 www
88 Vilnay Oren dhillel@tx.technion.ac.il 5
89 Komornik Amos amosk@tx.technion.ac.il 5
90 Zur Benjamin agrzurb@tx.technion.ac.il 5
91 Shmutter Benjamin (Deceased)
5
92 Rubinstein Dror agrdror@tx.technion.ac.il 4
93 Peled Ammatzia
4
94 Sabbah Isam
4
95 Klar Assaf klar@technion.ac.il 4 www
96 Yehoshue Grienfeld greenfel@technion.ac.il 4
97 Golecki Joseph
4
98 Ram Porat
3
99 Gabay Yair cvryair@tx.technion.ac.il 3
100 Victor Alchanatis victor@volcani.agri.gov.il 3
101 Goldfeld Yiska yiska@tx.technion.ac.il 3 www
102 Nurit Kress
3
103 Lavan Oren lavan@tx.technion.ac.il 3 www
104 Moshe Puterman ptadar@tx.technion.ac.il 3
105 Braester Carol carol@tx.technion.ac.il 3
106 Puzrin Alexander puzrin@tx.technion.ac.il 3
107 Sharni Dan sharni@tx.technion.ac.il 2
108 Ariel Hanaor arielh@tx.technion.ac.il 2
109 Jaegermann Chanoch
2
110 Adin Moshe (Deceased)
2
111 Balasha Doron dbalasha@technion.ac.il 2 www
112 Jeanna Starosvetsky starjean@tx.technion.ac.il 2
113 Rohrlich Vera cvrvraa@tx.technion.ac.il 2
114 Sharon Avrahami asharon@tx.technion.ac.il 2
115 Gideon Gal
2
116 Shmuel Assulin
2
117 Yael Laor
2
118 Garry Zalmanson gerry-z@zahav.net.il 2
119 Arie Sidess sidess@technion.ac.il 2
120 Ofer Zilberstain zilberstein.ofer@gmail.com 2
121 Ron Adler
2
122 Jabareen Mahmood cvjmah@tx.technion.ac.il 2
123 Tzafrir Kolt
1
124 Avi Wiener awiener@tx.technion.ac.il 1
125 Gil Rilov
1
126 Yair Gad
1
127 Tsippy Lotan
1
128 Ayelet Gal-Tzur
1
129 Noam Veisbrod
1
130 Rachel Katoshevski krachel@bgu.ac.il 1
131 Soroka Itzhak (Deceased)
1
132 Stephan Schwartz schwarz@tx.technion.ac.il 1
133 Shmuel Paikowsky
1
134 Hanan Isenberg
1
135 Indelman Peter (Deceased)
1
136 Ioslovich Ilya agrilya@tx.technion.ac.il 1 www
137 Yuri Raizman
1
138 Wiseman Gdalyah (Deceased)
1
139 Haim Sheindorf
1
140 Mario Hoffman
1
141 Dora Cohena Zall doraz@netvision.net.il 1
142 Lili Heller Grossman cvrlili@techunix.technion.ac.il 1
143 Uri Shoshani maluriso@bezeqint.net 1
144 Shirly Bar David
1
145 Ilan Levy ilanlevy@tx.technion.ac.il 1
146 Haris Koutsopoulos
1
147 Ofir Almog almogo@technion.ac.il 1
148 Hassan Azaiza
1
149 Yafit Cohen
1
150 Gideon Tibor
1
151 Tamar Zohary
1
152 Tom Berman
1
153 Avraham Arbel
1
154 Naftali Goldshleger
1
155 Moshe Tom
1
156 Malka Halpern
1
157 Gidon Oron
1
158 Alon Rimmer
1
159 Nir Shrabi
1

Last updated on: Friday ,April 11, 2014

האתר בשלבי בניה. נשמח לקבל הצעות לשיפור