מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת זורמים ביולוגיים - 334009

334009 - מכניקת זורמים ביולוגיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ ו -    
 
  335009 מכניקת זורמים ביולוגיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  336527 מבוא למערכת מחזור הדם      


קורס הקדמה המשתמש בעקרונות הרצף לתיאור חומרים ביולוגיים. הנושאים שידונו בקורס הם: מושג הרצף, תכונות נוזלים, מאמץ גזירה ולחץ, הידרוסטטיקה, תיאור התנועה, קווי זרם. שימוש בעקרונות שימור החומר, שימור המומנטום והאנרגיה למערכות זרימה. תכונות ריאולוגיות של חומרים ביולוגיים-תאים, זורמים ורקמות, תנאי שפה. פיתוח משואות הזרימה (נוייה-סטוקס) זרימות ניוטוניות ולא ניוטוניות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002256514 2004 wiley robert w. fox, alan t. mcdonald, robert w. fox, alan t. mcdonald, introduction to fluid mechanics
002180658 1996 oxford univ. berger s.a. goldsmith w. lewis e.r introduction to bioengineering

נערך בתאריך 20/01/2018 בשעה 12:31:38